Jak szkodzi Helicobacter?

Helicobakter Pylori  wytwarza silne egzotoksyny – toksyny białkowe, które  wydzielane do środowiska przez żywe komórki tej bakterii bardzo niszczą przewód pokarmowy. Mogą powodować zatrucia przewodu pokarmowego lub działać na układ nerwowy pobudzająco. Egzotoksyny są antygenami, mogą wywoływać odpowiedź immunologiczną organizmu. Egzotoksyny są bardzo niebezpieczne dla człowieka , pochodzą one z zewnątrz i organizm nie potrafi sobie z nimi radzić. Inaczej jest z toksynami endogennymi organizmu  które powstają w procesach metabolicznych. Toksyny egzogenne możemy wprowadzić z pożywieniem lub są one wytwarzane przez inne organizmy, które żyją w naszym ciele np. bakterie i pasożyty.

Toksyna = Choroba

Oczyszczanie organizmu z bakterii, pasożytów i toksyn jest początkiem wychodzenia z choroby! Stosowanie leków poprawiających samopoczucie nie likwiduje  ogniska zapalnego czyli początku i przyczyny choroby.

Helicobakter Pylori wytwarza  duże ilości enzymu nazywanego ureazą. Bakteria enzymem ureaza zobojętnia  kwas żołądkowy, który ma swoje pH = 1,0-3,5 . Ureaza rozkłada mocznik m.in. do amoniaku, który z kwasem solnym tworzy salmiak (chlorek amonu)  w ten sposób powoduje wzrost pH wokół siebie nawet  do wartości ok. 5,0. i może sobie zapewnić przeżycie w niekorzystnym środowisku.

hpylori